REIKI, volgens het Usui systeem van natuurlijk genezen.

Het woord Reiki komt uit Japan en betekent letterlijk universele levensenergie. Alles wat leeft bevat deze energie. Iedereen kan leren om deze energie door middel van handoplegging aan een ander door te geven. Het ondersteunt degene die behandeld wordt bij wat op dat moment belangrijk is voor hem/haar. Het helpt bij het verwerken en loslaten van pijnlijke emoties en belemmeringen. Het effect daarvan is dat men geestelijk, lichamelijk en emotioneel meer in evenwicht komt. Reiki gaat prima samen met de reguliere geneeskunde.

Wie was Mikao Usui?

Genezen door handoplegging is al zo oud als de mensheid. Mikao Usui heeft rond 1900 het werken met Reiki herontdekt en hij besteedde zijn verdere leven aan het doorgeven en ontwikkelen van deze methode.