REIKI-STEUNLIJN

De Reiki - steunlijn is bedoeld om cursisten en hun huisgenoten extra steun te geven in moeilijke situaties. Hiervoor zijn een aantal groepen vrijwilligers samengesteld. Dit zijn mensen met een tweede graad Reiki die een week lang, elke dag, Reiki sturen naar iemand die zich hiervoor aangemeld heeft. De vrijwilligers krijgen geen klacht of situatie door, alleen naam en woonplaats. Er wordt verwacht dat de behandelde een verslagje schrijft over zijn /haar ervaringen van die week, dit wordt doorgestuurd naar de vrijwilligers. Er wordt een vergoeding gevraagd van €20 per week. Mocht je langer Reiki nodig hebben, dan betaal je €50 per maand. Het geld dat binnenkomt wordt gebruikt om de onkosten te dekken, wat overblijft wordt geschonken aan een goed doel.

Aanmeldingen per mail of telefoon bij:
Saskia de Vries
info@reikipraktijk-utrecht.nl
tel.: 030-2761611
giro nummer: 3277294 t.n.v. S. Borst de Vries
Graag naam behandelde vermelden!